INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dacă intrați în legătură cu noi sau colaborați cu noi, cel mai probabil vom intra în posesia datelor dumneavoastră cu caracter personal și le vom prelucra.

Vă rugăm să aveți în vedere informațiile de mai jos pentru mai multe detalii în legătură cu modul în care vă vom prelucra datele cu caracter personal. Aceste informații vă sunt furnizate în baza reglementării cunoscute ca ”GDPR” (sau, în mod specific, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor))

 1. Cine va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Sarmis Capital Partners S.R.L., o societate cu răspundere limitată română, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/232/2019 și codul unic de înregistrare 40397725, cu sediul social în Str. Biharia nr. 26, etaj 6, sector 1, București, România (”Sarmis”).

Conform GDPR, Sarmis este un operator de date cu caracter personal. În această calitate, Sarmis poate fi contactat în scris la adresa sediului social (menționată mai sus) sau prin mijloace electronice la următoarea adresă de e-mail: contact@sarmis-capital.com.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1 Ce date cu caracter personal colectăm și în ce scop?

 • a. Date generale și pentru marketing

Atunci când ne contactați online, prin telefon, în scris sau altfel, ne veți furniza în mod voluntar date cu caracter personal despre dumneavoastră, incluzând numele dumneavoastră și datele de contact (e.g. adresa dumneavoastră, adresa de e-mail și numărul de telefon). Vom folosi aceste date pentru a intra în legătură cu dumneavoastră și a vă răspunde la întrebările pe care ni le-ați adresat.

În măsura în care vă obținem consimțământul, vom putea folosi aceste date cu caracter personal și în scopuri de marketing, pentru a vă comunica noutăți, informații asupra diverselor evenimente pe care le planificăm și orice alte informații de care ați putea fi interesat(ă).

 • b. Informații despre persoanele care candidează pentru un loc de muncă

Dacă veți candida sau ne veți adresa întrebări cu privire la un loc de muncă în cadrul firmei noastre, vă vom putea solicita să ne furnizați detalii cu privire la poziția dumneavoastră anterioară, istoricul angajărilor, o copie a CV-ului dumneavoastră și a referințelor – și vom putea de asemenea să solicităm referințe și să procedăm la verificări cu terțe persoane, dacă este necesar față de poziția pentru care candidați. Această prelucrare este justificată de interesul nostru legitim de a desfășura un proces de recrutare eficace.

 • c. Informații despre conducerea și angajații societăților din portofoliul nostru

Atunci când achiziționăm o societate, obținem și o serie de informații despre personalul care lucrează în cadrul acelei societăți pentru a ne desfășura și îmbunătăți afacerea, urmărind astfel un interes legitim.

 • d. Informații despre investitori/potențiali investitori/persoanele care lucrează sau au o relație cu investitorii

Dacă dumneavoastră (sau un investitor instituțional sau vehicul de investiții cu care sunteți asociat) intenționați să investiți alături de noi, este posibil să ne furnizați informații financiare referitoare la dumneavoastră sau diferite alte date cu caracter personal necesare. Prelucrarea acestora va fi justificată de îndeplinirea unui contract încheiat cu dumneavoastră, sau pentru scopul de a coresponda cu dumneavoastră în scopuri de business, pentru a vă acorda sprijinul sau pentru a prelucra o solicitare de investiție în conformitate cu interesele noastre legitime. În anumite circumstanțe vă vom putea prelucra datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre de cunoaștere a clientelei și de prevenire a spălării banilor.

 • e. Informații despre persoane care sunt furnizorii noștri sau alți parteneri de afaceri (și persoane care sunt angajate de furnizorii și partenerii noștri de afaceri)

Dacă ne prestați servicii sau dacă aveți o altă relație de afaceri cu noi (sau sunteți angajat sau contractat de o entitate care ne furnizează servicii sau are o relație de afaceri cu noi), este posibil să aflăm numele, detaliile dumneavoastră de contact, unele informații privind natura angajării dumneavoastră, și vom putea intra în posesia unor copii ale documentelor de identitate sau a unor informații similare, în scopul de a coresponda cu dumneavoastră, de a ne desfășura și îmbunătăți afacerea, de a analiza utilizarea website-ului și serviciilor noastre, în vederea îndepinirii interesului nostru legitim.

2.2 Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ca regulă, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de 3 (trei) ani, dar, în funcție de scopul efectiv pentru care prelucrăm asemenea date, ar putea fi necesar să le păstrăm pentru perioade mai lungi, pentru a ne putea exercita interesele legitime (totuși, cu condiția să nu fie depășite termenele legale obligatorii). Datele prelucrate pe bază de consimțământ vor fi păstrate atâta timp cât consimțământul este valabil.

2.3 Care este sursa datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Putem obține datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ni le furnizați sau pe parcursul obișnuit al relațiilor dintre noi. Putem de asemenea să obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la afiliații noștri sau de la contractanții, consultanții sau alți furnizori de servicii ai noștri sau ai afiliaților noștri.

Vom putea obținele datele cu caracter personal pe care le faceți public în mod voluntar, inclusiv prin social media (e.g. vom putea colecta informații de pe profilele dumneavoastră de social media, în măsura în care ați ales să faceți aceste profile vizibile pentru public).

Putem primi datele dumneavoastră cu caracter personal de la terțe părți care ni le furnizează (e.g. agenții de evaluare a bonității, autorități cu atribuții specifice în aplicarea legii, etc.)

2.4 Către cine transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi puse la dispoziția entităților și organelor autorizate să prelucreze asemenea date în baza reglementărilor legale. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi de asemenea transferate către entități care sunt afiliați ai Sarmis, către contractanții acestora (și reprezentanții lor), precum și către parteneri de afaceri și furnizori de servicii ai Sarmis, în special consultanți, firme de avocați, birouri notariale și firme de consultanță fiscală, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, de servicii de arhivare și distrugere de documente, de servicii financiare și de contabilitate, de asigurări, cu condiția ca asemenea entități să prelucreze datele cu caracter personal pe baza unui contract cu Sarmis și în conformitate cu instrucțiunile sale.

Nu ne așteptăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe situate în afara Spațiului Economic European. Dacă un asemenea transfer va fi necesar, acesta se va realiza în conformitate cu reglementările obligatorii referitoare la protecția datelor cu caracter personal, în mod specific pe baza clauzelor contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țările terțe adoptate de Comisia Europeană.

2.5 Procesul decizional individual automatizat

Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate într-o manieră automată pentru a lua decizii sau pentru a crea profiluri.

 1. Ce drepturi aveți?

GDPR vă conferă o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi, respectiv:

 • (i) dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • (ii) dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal deținute și prelucrate de Sarmis;
 • (iii) dreptul de a corecta/completa aceste date în cazul în care sunt incorecte/incomplete;
 • (iv) dreptul de obiecta la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • (v) dreptul de a vă retrage consimțământul în acele cazuri în care prelucrarea datelor cu caracter personal de către Sarmis s-a realizat în baza acestui temei (fără a afecta însă legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia);
 • (vi) dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • (vii) dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • (viii) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.
 1. Plângeri

În plus față de drepturile menționate la punctul 3 de mai sus, aveți și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având următorul website: https://www.dataprotection.ro/.

 1. Cookies

Acest website folosește cookies, care sunt fișiere text de mici dimensiuni, transmise de un website către browser-ul dumneavoastră și care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, telefon, tabletă, etc.).

Folosim cookies pentru a vă ajuta să folosiți website-ul nostru, permițând funcții de bază precum navigarea în pagină sau accesul la secțiuni securizate ale website-ului. Acestea sunt cunoscute drept ”cookie-uri necesare” iar website-ul nu poate funcționa în mod corespunzător în lipsa lor. Prin folosirea website-ului nostru vă exprimați consimțământul pentru folosirea de către noi a acestor cookie-uri necesare.

De asemenea, din când în când, vom putea folosi:

– cookie-uri statistice, care colectează informații despre cum folosiți un website, precum paginile pe care le-ați vizitat sau link-urile pe care ați apăsat. Nici una dintre aceste informații nu poate fi folosită pentru a vă identifica, fiind agregată și, astfel, anonimizată. Singurul lor scop este să îmbunătățească funcțiile website-ului.

– cookie-uri pentru marketing, care urmăresc activitatea dumneavoastră online pentru a sprijini agențiile de publicitate să vă transmită conținut relevant sau să determine de câte ori veți vedea o reclamă. Aceste cookie-uri pot transmite aceste informații cu alte organizații sau agenții de publicitate.

Înainte de a folosi cookie-uri statistice sau pentru marketing, vă vom solicita întotdeauna consimțământul și vă vom furniza informații specifice asupra datelor urmărite de fiecare cookie.

Dacă nu doriți să permiteți niciun cookie, puteți întotdeauna alege să le blocați din setările browser-ului dumneavoastră.  În cazul în care alegeți această variantă, trebuie să știți că aceasta va putea afecta funcționalitatea website-ului.

 1. Alte informații

Această informare poate fi actualizată periodic, în cazul în care, inter alia, intervin schimbări în legislație sau în modalitatea în care prelucrăm datele cu caracter personal. Orice variantă astfel actualizată va fi publicată aici.

Dacă intrați în legătură cu noi, veți fi prezumat(ă) ca având cunoștiință de și fiind de acord cu conținutul prezentei informări la data la care ați intrat în legătură cu noi. Dacă continuați să colaborați cu noi după data la care ați luat legătura cu noi inițial, veți fi prezumat(ă) ca având cunoștiință de și fiind de acord cu orice versiune actualizată.